Produktion och Kvalitet

En av anledningarna till att vi har utvecklat vårt egna produktsortiment, var att vi vill kunna kontrollera produktkvaliteten och produktionen mer direkt.

En högt specialiserad produktion kräver det bästa materialet och den bästa kunskapen från olika håll i världen. Då är det inte konstigt att vi använder material och personal från länder såsom Tyskland, Japan, Korea, Kina , USA och Nya Zeeland för att tillverka Viva-Lite. Därför kan du förvänta dig en mycket hög kvalitet på våra produkter.

 

Dessutom så värnar vi om vår miljö och våra medmänniskor, vi har högt uppsatta mål både på miljöområdet och på det sociala området.


När man ska vara bäst gäller det att satsa hårt på kvalitet

Vi är mycket noggranna inte bara vad gäller produktion utan också vad gäller distributionen och våra återförsäljare:

 1. Vi använder egen kontrollpersonal för att övervaka produktionsprocesserna och för att testa produkternas kvalitet under tillverkningen. (Varför testa produkterna efter tillverkningen, då är det ju för sent att rätta till problem)!
 2. En ljuskällas livslängd påverkas inte bara av vem och var den är tillverkad utan också hur den transporteras och lagras. Därför har vi utvecklat speciella packmaterial för att försäkra oss om att ljuskällorna når våra kunder utan skador.
 3. Vi försäkrar oss om att våra återförsäljare ger en rättvisande information om våra produkter och om fullspektrumbelysning. Därför använder vi utbildade och certifierade återförsäljare.

 

Även om vi vill tillverka en belysning som alla kan ha råd att köpa, så får detta aldrig påverka ljusets kvalitet.


Miljö och Hållbar Utveckling

Det är viktigt för oss att ta ett stort ansvar inom miljöområdet , därför fokuserar vi oss på följande områden:

 • minska användandet av kvicksilver och fokusera på nya kvicksilverfria tillverkningsprocesser
 • utveckla produkter med låg emp-strålning
 • utveckla energisnåla ljuskällor
 • minska mängden förpackningsmaterial, och använda miljövänliga alternativ samt återvinna restprodukter i största möjliga utsträckning.
 • minska mängden koldioxidutsläpp genom att använda intelligenta IT-system

Vi försöker också öka medvetandet inom energibesparande åtgärder samt att utveckla tekniker för att minska utsläpp. Vi stöttar miljövänliga initiativ och organisationer.


Socialt ansvar

Några av våra produkter tillverkar i Europa och andra i Asien, områden som skiljer sig markant ifrån varandra. Det är viktigt för oss att följa våra sociala värderingar och bara samarbeta med företag och organisationer som uppfyller våra högt ställda krav inom det sociala området.

 

 

Här kan du se bilder från vår tillverkningsprocess:


Att ge tillbaka

Företag som startade med en vision och som har blivit framgångsrika, vill gärna dela med sig. Vi stödjer:

 • forskning inom området ljus och hälsa
 • välgörenhet som har miljö och hälsa som inriktning
 • institutioner som har en stark social och utbildningsanknytning såsom skolor, förskolor, universitet, sjukhus och servicehus.

Klicka här för att se vad vi har stöttat hittils...


Vad kommer sen?

Testa vad Viva-Lite® kan göra för skillnad för dig och delta i att göra världen lite bättre.

Why Shop with Us?

Internet Best-Price Guarantee:

If you find an identical real full spectrum light product (Viva-Lite® or from other brands) cheaper elsewhere on the internet, we will beat this price by 10% (same model & conditions). This offer may not be used between Viva-Lite websites from different countries.
30 Days Money-Back Guarantee:

Try it out - be happy - or get your money back! Applies for all Viva-Lite® branded products (not for items of other suppliers).
< Secure Checkout Process:

Our 128 Bit SSL secure server certificate makes your online shopping safe and easy.

Missing a guarantee? Let us know...


Yes, we're certified


Latest Award or Nomination


Our Support goes to